Αντλιοστασιο Πυροσβεσης

Το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης αποτέλεσε ουσιαστικά τμήμα μιας ευρύτερης εργολαβίας που σαν στόχο είχε να εγκατασταθεί ένα πλήρες, σύγχρονο και λειτουργικό σύστημα πυροπροστασίας στο σύνολο των κτιρίων του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Καρδιάς της ΔΕΗ ΑΕ. Κύριος ανάδοχος του έργου υπήρξε η ELINCO SA. Σε συνεργασία με την ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ αναλάβαμε την μελέτη, την έκδοση της οικοδομικής άδειας και την επίβλεψη της επέκτασης του αντλιοστασίου πυρόσβεσης.

Η νότια όψη με την κύρια είσοδο του κτιρίου πριν και μετά την κατασκευή.

Ανατολική και βόρια όψη του κτιρίου τόσο στην φάση της κατασκευής της τοιχοποιίας όσο και ολοκληρωμένες.

Share: