ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

“Πρέπει να μελετήσει κανείς πολλά για να ξέρει λίγα”

                                                    Montesquieu, 1689-1755, Γάλλος στοχαστής

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ . . .

 • House – Αγγλική λέξη για την κατοικία, το οικοδόμημα, όπου διαμένει, ζει κάποιος
 • Fabrica – Ιταλική λέξη, λατινικής προελεύσεως, για το εργοστάσιο, το βιομηχανικό κέντρο παραγωγής κάποιου προϊόντος

Η επωνυμία HOUSE FABRICA επιλέχθηκε από τον Χρήστο Α. Χατζόπουλο ως ο τίτλος του τεχνικού του γραφείου, μιας επιχείρησης δηλαδή που δραστηριοποιείται τόσο στον χώρο της κατοικίας όσο και της βιομηχανίας. Η επίσημη παρουσίαση του γραφείου με αυτήν την ονομασία πραγματοποιήθηκε το 2017 και συνδιάστηκε με την εγκατάσταση του σε ιδιόκτητο χώρο επί της Ι. Χρηστίδη 41 στην Πτολεμαΐδα.

. . . ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤΌΙΚΟΝ ΙΙ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

THAT'S HOW WE DO IT

 • Μελέτη

  Το πρότυπο των 3 σταδίων μελέτης ακολουθείται κατά την φάση του σχεδιασμού. Αρχικά κατά την προμελέτη, παράγεται πληθώρα εναλλακτικών λύσεων και προτάσεων με στόχο την κάλυψη των επιθυμιών του πελάτη, στα πλαίσια πάντα που ορίζει η νομοθεσία. Στο δεύτερο στάδιο, αυτό της οριστικής μελέτης επιλέγεται και αναλύεται η ιδανικότερη λύση. Πλήθος λεπτομερειών και στοιχείων που χαρακτηρίζουν το έργο καθορίζονται και ενσωματώνονται στην μελέτη. Η έκδοση οικοδομικής άδειας υλοποιείται με το πέρας της οριστικής μελέτης. Τέλος, με την μελέτη εφαρμογής το σύνολο της απαιτούμενης πληροφορίας που απαιτείται για την ορθή ολοκλήρωση του έργου εμπερικλύεται στην μελέτη. Προβλέπονται και επιλύονται όλα τα πιθανά προβλήματα που ίσως ανακύψουν κατά την κατασκευή του έργου. Συντάσσονται και παραδίδονται λεπτομερείς οδηγίες για τους εργολάβους και τους κατασκευαστές.

 • Προγραμματισμός

  Με τον προγραμματισμό πραγματοποιείται μια ανάλυση του έργου σε αλληλουχίες γεγονότων που βασίζονται σε δεδομένα στοιχεία και οδηγούν σε μια ασφαλή εκτίμηση της χρονικής εξέλιξης τους. Παράλληλα, προϋπολογισμοί κόστους και αξιολογήσεις συνεργείων και τρόπων εργασίας συμβάλλουν στην έγκαιρη και έγκυρη πρόβλεψη και πρόληψη κάθε πιθανής αστοχίας.

 • Κατασκευή

  Διαρκής επίβλεψη της κατασκευής από το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο μέσω καθημερινής παρουσίας στο έργο. Χαρακτηριστικά αναφέρονται: χάραξη της ακριβούς θέσης του έργου, λήψη και έλεγχος δοκιμίων σκυροδέματος κατά τις σκυροδετήσεις, έλεγχος των συγκολήσεων των μεταλλικών κατασκευών.  Παρέχεται πλήρης καθοδήγηση στον πελάτη στο κομμάτι της επιλογής των υλικών και των αντιπροσώπων.

BIM

Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας

Η HOUSE FABRICA ακουθεί πλήρως την εξέλιξη της τεχνολογίας και για τον λόγο αυτό έχει υιοθετηθεί η μοντελοποίηση της κτηριακής πληροφορίας (BIM) ως κύρια μέθοδος εργασίας. Ένα μοντέλο ΒΙΜ αποτελεί μια ψηφιακή παρουσίαση της κατασκευής που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία και διαχείριση της πληροφορίας, καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει την κτιριακή γεωμετρία, τις χωρικές σχέσεις, τις γεωγραφικές πληροφορίες καθώς και τις ποσότητες και τις ιδιότητες των κατασκευαστικών μερών. Ξεφεύγει πλέον από τα όρια της απεικόνισης σε τρεις διαστάσεις και εισάγει νέες, όπως ο χρονικός προγραμματισμός, το κόστος, η κατανάλωση ενέργειας, η βιωσιμότητα, η διαχείρηση της κατασκευής μετά την ολοκλήση της καταλήγοντας σε ένα ν-διάστατο περιβάλλον.

ARCHICAD

Πρόγραμμα σχεδίασης

Επιλέχθηκε ως κύριο λογισμικό μοντελοποίησης της κτιριακής πληροφορίας το ArchiCAD της GRAPHISOFT το οποίο προσφέρει ισχυρές ροές εργασίας διαχείρισης, οπτικοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών με οποιονδήποτε συμμετέχει στις διαδικασίες σχεδίασης και κατασκευής. Επιπλέον αποθηκεύονται πληροφορίες σχεδίασης οι οποίες δεν δημιουργήθηκαν με τη χρήση εργαλείων CAD ή BIM, όπως για παράδειγμα τα υπολογιστικά φύλλα του Excel.

BIM X

Η πληροφορία στα χέρια σου

Ο μηχανικός, ο κατασκευαστής ή ο πελάτης μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας μέσω φορητών συσκευών.    Το ΒΙΜ Χ είναι μια δωρέαν εφαρμογή που επιτρέπει την πλοήγηση στο μοντέλο που δημιουργείται δίνοντας την δυνατότητα εύκολων εναλλαγών μεταξύ των τρισδιάστατων και δισδιάστατων σχεδίων. Καλύτερη κατανόηση και άμεση αποσαφήνιση της όποιας απορίας διασφαλίζει την αποφυγή σφαλμάτων και περιορίζει το κόστος της κατασκευής.