Μεταλλικη Πινακιδα

Η λιτότητα και γραμμικότητα του λογοτύπου της House Fabrica επέτρεψαν την απόπειρα κατασκευής μιας μεταλλικής πινακίδας που να προσομοιάζει το λογότυπο αυτό. Ως κύριο υλικό επιλέχθηκαν σιδηροπαγείς ράβδοι Φ12 mm, στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση, τον οπλισμό όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην γλώσσα των μηχανικών, του σκυροδέματος σε κάθε είδους κατασκευή. Κατά τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια άμεση συσχέτιση μεταξύ του πρώτου οπτικού ερεθίσματος και της φύσης της επιχείρησης.

Share:

  • Categories:
  • Share: